เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

กระดานถาม - ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

สามารถดูข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงาน (http://www.khamlo.go.th)

 Question : คำถาม?                    Answer : คำตอบ         

 ⇒ เบอร์ติดต่อ...

    องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ คือ?

  เบอร์มือถือสำนักงาน 081-7084386

 ⇒ เบอร์โทรที่ทำการ 042-180791

 ⇒ เบอร์โทรสาร. 042-180791

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านนายก...

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ คือ?

 ⇒ นายสุรศักดิ์ ทิพยโชติ

     (นายกองค์การบริหารส่วนตำลคำเลาะ)

    โทร.084-5095346

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านปลัด...

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ คือ?

 ⇒ นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ

    (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ)

    โทร.065-3164543

 ⇒ สามารถขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

    หรือร้องทุกข์ - ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง?

  ทางเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

     โทร.042-180791

  กรอบแบบฟอร์มทางเว็บไซต์หน่วยงาน (คลิ๊ก)

 ⇒ เข้ามาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

    เพื่อขอแบบฟอร์มพร้อมมีเจ้าหน้าที่แนะนำ

    ในการกรอกแบบคำร้องต่างๆ

  ผ่านทางโซเซียลมีเดีย facebook fanpage

 ⇒ แผนที่เดินทางมา...

    องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ คือ?

  google map (คลิ๊ก)

 ⇒ เว็บไซต์หน่วยงาน อบต.คำเลาะ คือ?   http://www.khamlo.go.th
 ⇒ การติดต่อยื่นเสียภาษีต่างๆ ได้ที่ไหน?            ⇒ กองคลัง (042-180791)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องบุคลากรได้ที่ไหน?   สำนักปลัด (042-180791)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหน?   สำนักปลัด (042-180791)

ติดต่อสอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ที่ไหน?

 ⇒ สำนักปลัด  (042-180791)

 ⇒ การขออนุญาตใช้เสียง ติดต่อได้ที่ไหน?  ⇒ สำนักปลัด (042-180791)
 ⇒ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ติดต่อได้ที่ไหน?           ⇒ กองช่าง (042-180791)
 ⇒ ติดตามข่าวสารต่างๆ ทาง facebook ได้ที่ไหน?   องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

 ⇒ กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ

     ในการให้บริการ อบต.คำเลาะ ได้ที่ไหน?

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ Link

     หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

     ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

     Link:กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ