เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

⇒ ทางสถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

⇒ ที่อยู่ : ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

⇒ รหัสไปรษณีย์ : 41290

⇒ โทรศัพท์ที่ทำการ : 042-180791

⇒ โทรศัพท์มือถือ : 081-7084386

⇒ โทรสาร : 042-180791

⇒ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⇒ เว็บไซต์ : www.khamlo.go.th

⇒ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน : www.khamlo.go.th

khamlo1

khamlo2

 ⇒ ทาง page Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

khamlo3

khamlo4

⇒ ทางแผ่นที่ google map : https://goo.gl/maps/mxjJnGFWihTWgifm9

khamlo5

 

backgroudkhamlo4