เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (029-2562.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะเรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ125 kB

Loading...

backgroudkhamlo4