เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การติดต่อ

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
อำเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณ๊ย์ 41290
ประเทศไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
042-180791
โทรสาร:
042-180791
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
081-7084386

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

backgroudkhamlo4