เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

p01

นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

2

จ่าสิบโทสุกฤษฐ์ ชาวโพธิ์สระ
          เจ้าพนักงานป้องกัน           และบรรเทาสาธาณภัย
 

p03

นายก้องเกียรติ เอื้อศิลป์
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน    และบรรเทาสาธารณภัย

p03

นายบัวทอง ผันผ่อน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

6

นายนิรันต์ สังกา
พนักงานดับเพลิง

5

นายสวีป ค่ำคูณ
พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย

 

5

นายปนพนธีร์ โนนศรีราชี
คนงานทั่วไป

backgroudkhamlo4