เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วม"โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตตำบลคำเลาะ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม 2563

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำบอน ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

image public relations1

backgroudkhamlo4